Online Marketing

Online Marketing

Het online marketing- en communicatievak in beweging

Online marketing, vanuit de klant denken

Binnen het vakgebied van marketing & communicatie speelt internet een steeds belangrijkere en grotere rol. In 2015 werden 20% van de consumptie bestedingen online gerealiseerd. Online marketing is bij uitstek geschikt om de dialoog met de klant aan te gaan. Belangrijk is dat je de klant kent. Wat zijn zijn of haar behoeften? Wat is het online surfgedrag? Voor welke ‘prikkels’ op je site is de klant gevoelig? De klant, het gedrag en de behoeften centraal stellen en vanuit daar een online marketing strategie ontwikkelen. Dat is de effectieve manier om meer traffic en meer conversie te genereren.

Online marketing is een deelproces van marketing. En dient op een goede manier geïntegreerd te worden in de totale marketing mix. Klanten maken geen onderscheid tussen online en offline. In bijna iedere customer journey is een deel van het proces offline en een deel online.

Online marketing definitie
Online marketing trends

Online marketing- en communicatievak in beweging

In de afgelopen decennia is het marketing vak drastisch veranderd. Technologische innovaties hebben de mogelijkheden voor de wereld, mens en marketeers vergroot. Online marketing trends volgen elkaar daarom ook snel op. Consumenten hebben via internet en via social media eindeloos veel mogelijkheden gekregen om informatie te zoeken en met elkaar te communiceren. Deze ontwikkelen beïnvloeden het zoek- en koopgedrag van mensen om die reden enorm. Niet alleen als het gaat om online aankopen, maar ook als de aankoop uiteindelijk offline gebeurt. Kijk maar hoe je zelf een vakantie boekt of een boek koopt en hoe je dit vroeger deed. Uit onderzoek blijkt dat aan meer 70% van alle offline verkopen een online zoekproces aan vooraf is gegaan.

De opmars van mobile devices brengt al deze ontwikkelingen alleen nog maar meer in een stroomversnelling. Een goede online marketing strategie is daarbij voor de meeste bedrijven van levensbelang.

Marketing fundament blijft staan, met behoefte aan vernieuwing

Door de snelle ontwikkelingen van internet lijkt het soms dat alle principes van marketing veranderd zijn. Gelukkig is dat niet zo. De werkelijkheid is genuanceerder. Ja er is behoefte aan verandering, maar zonder de sterke fundamenten van marketing uit het verleden over boort te gooien. De kern van marketing was en is nog steeds waarde creëren. Marketing moet zorgen voor waarde voor de klant, voor de organisatie en in toenemende mate voor de maatschappij. Door het toegenomen belang van internet, is de focus van marketing nu meer op het creëren van waarde online.

De verandering zit met name in de HOE. Denk daarbij aan nieuwe verdienmodellen, samenwerken met je klanten (crowd sourcing), persoonlijkere manier van communiceren en de middelen die je hierbij kunt inzetten. De snelle ontwikkelingen van internet en online marketing en de haast nog snellere adoptie van nieuwe technieken door de consument leggen de lat voor jouw als marketeer fors hoger.

Online marketing strategie

Wil jij ook meer rendement uit online?