Online marketingstrategie uitwerking Marketing Rulz

Dienstverlening met focus op het behalen zichtbare resultaten

Online marketingstrategie uitwerking door Marketing Rulz

Als online marketing bureau help ik jou om succesvoller te worden op internet. De online marketingstrategie naar het beoogde succes, kun je onderverdelen in 4 onderdelen;

 • Traffic genereren
 • Bezoekers laten converteren
 • De doelgroep aan je binden
 • Hoe online marketing inbedden in de organisatie

Marketing Rulz heeft de kennis en ervaring om je op alle 4 de onderdelen je te helpen. De dienstverlening bestaat uit strategisch advies, implementatie, training, borging in de organisatie en het monitoren van de online efforts. Resultaten daar is het waar het mij om gaat.

 

Online marketing bureau Marketing Rulz

Online marketing strategie ontwikkeling

Vanuit de ondernemings- en/of marketingdoelstelling bepalen wat de rol is van online marketing in de breedste zin van het woord en hiervoor een effectieve strategie ontwikkelen die richting geeft aan de online inspanningen. Alle hierboven genoemde 4 onderdelen komen hierbij aan bod;

 • Rol van online, de website in vergelijking met de overall marketing activiteiten
 • Welke functionaliteiten de site nodig heeft (welke doelen dienen bereikt te worden op de site)
 • Welke online middelen het bedrijf het beste kan inzetten om de gewenste doelstellingen te realiseren
 • Ontwikkelen nieuwe proposities en/of verdienmodellen
 • Wat de rol is van social media en hoe dit te organiseren
 • Hoe online marketing te organiseren binnen de afdeling marketing
 • Inrichten tools & ontwikkelen dashboards om online inspanningen te meten

Traffic & communicatie

Er zijn steeds meer online middelen die ingezet kunnen worden om de beoogde doelgroep op je site te krijgen. Denk aan E-mail marketing, SEO, SEA, Social media, Bannering etc etc. Het aandeel mobiel verkeer stijgt snel en wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker. De volgende onderdelen komen hierbij aan bod;

 • Analyseren hoe nu de bezoekers op de site komen
 • In kaart brengen van de customer journey van de doelgroepen(en)
 • Online middelen mix samenstellen
 • Contentplan ontwikkelen

Conversie leidt tot meer sales

Veel bezoekers op je site is nooit een einddoel. Doel is bezoekers te converteren naar een lead of verkoop of informatie-aanvraag. Verkopers in een winkel hebben hier een neus voor. Online zijn er steeds betere technieken om de bezoekers makkelijker en vaker te laten converteren. Door betere UX (User experience), Usability en aandacht voor conversie optimalisatie. Onderdelen die hierbij aan bod komen;

 • Bepalen toptaken en doelen
 • Ontwikkelen van scenario’s per persona
 • Onderzoeken waar bezoekers nu vastlopen op de site
 • Aanbevelingen ter optimalisatie van de website (content, navigatie, opbouw site)

Binden van de doelgroep, Branding & Social marketing

Vaak begint het met de vraag: ‘Hoe gaan we ons online communiceren?’ of ‘Op welke manier gaan we ons doelgroep engagen?’ Kortom hoe je merk of bedrijf profileren. Een steeds belangrijker onderdeel hierbij is social marketing. Een effectieve social marketingstrategie maakt het mogelijk om fans aan je te binden en de dialoog met de doelgroep aan te gaan. Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn;

 • Gewenste positionering bedrijf/merk
 • Welke proposities & content zijn relevant voor de doelgroep
 • In kaart brengen van de potentie van social media
 • Ontwikkelen content strategie & community management
 • Ontwikkelen nieuwe proposities
 • Hoe de organisatie hierop in te richten

Organisatie & borgen kennis

De online marketing activiteiten hebben zeer veel impact op de organisatie. Bij een goede executie van online marketing zijn veel mensen en veel afdelingen betrokken en heeft het vaak veel impact op de bedrijfsprocessen. Hoe organiseer je de online marketing op effectieve wijze? En hoe zorg je dat kennis en ervaring geborgd worden in de organisatie? Ik help je graag bij het beantwoorden van deze vragen, door;

 • Training & coaching van marketeers en/of afdelingen
 • Inrichten marketingfuncties o.b.v. de klantcontactstrategie
 • Opzetten & professionaliseren marketing afdeling
 • Inzichtelijk maken van de resultaten door te meten en KPI dashboards te ontwikkelen

 

Wil jij ook meer rendement uit online marketing?